Forum

Below you can find all information you need

Thư viện Indicator cho MBBOT 2.x.x

Suri

avatar

Moderator

Post: 32

Contact:

Posted 2019-02-23 at 08:48
Như đã nêu ra trong Topic https://mmogroup.org/topic-Hot-news--Ra-mat-phan-mem-MBBOT-v2.0-12-11chúng tôi xin được hỗ trợ người dùng bằng việc giải thích các indicator có trong MBBOT.
Do thời gian gấp rút, nên Team xin được liên tục update trong topic này về Indicator, Team cũng xin được sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng người dùng để cải thiện các Indicator sao cho chuẩn mực nhất nhằm tăng hiệu quả của các setting trên MBBOT...
Một vài hình ảnh về thư viện:


Xin vui lòng download theo link dưới đây:

Thư viện cơ sở MBBOT (LIBRARY) vietnamese
Library Enlish version

updating soon
Last edited: 2019-04-24 at 02:30
Reason: Update enlish version

Suri

avatar

Moderator

Post: 32

Contact:

Posted 2019-02-23 at 09:14

Một số Indicator khác mà Bot hỗ trợ

Hình ảnh dưới cho thấy giá trị của barrier được thể hiện trên Bot.

1. Breakout

Là chỉ báo nhằm phát hiện sự đột biến về giá nhảy quá barrier được chỉ định.

Ví dụ Breakout (5,7.0,10.0) có định dạng:

- Tổng số tick: 5

- Barrier tối thiểu: 7.0

- Barrier tối đa: 10.0

  1. Static Breakout

- Follow: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick có barrier hoặc khoảng cách từ 7.0 đến 10.0 -> RISE

- Follow: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick có barrier hoặc khoảng cách từ -7.0 đến -10.0 -> FALL

- Reverse: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick có barrier hoặc khoảng cách từ -7.0 đến -10.0 -> FALL

- Reverse: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick có barrier hoặc khoảng cách từ -7.0 đến -10.0 -> RISE

Giả sử Default Barrier = 7.86

- Follow: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick >= (50% × 7.86) -> RISE

- Follow: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick <= (50% × -7.86) -> FALL

- Reverse: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick >= (50% × 7.86) -> FALL

- Reverse: Nếu giá hiện tại - giá trước đó 5 tick <= (50% × -7.86) -> RISE


  1. Locking Breakout

- Follow: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred s.d +7.0 +10.0 -> RISE

- Follow: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred s.d -7.0 -10.0 -> FALL

- Reverse: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred s.d +7.0 +10.0 -> FALL

- Reverse: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred s.d -7.0 -10.0 -> RISE

Giả sử Default Barrier = 7.86

- Follow: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred>= (50% ×+7.86) -> RISE

- Follow: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurs <= (50% × -7.86) -> FALL

- Reverse: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurred>= (50% × +7.86) -> FALL

- Reverse: Spot is currently a reference, when the next spot to walk and before 5 tick price jump occurs <= (50% × -7.86) -> RISE

2. Default Barrier

Ví dụ Default Barrier (0-9-TRADE) có định dạng:

- Barrier tối thiểu: 0

- Barrier tối đa: 9

- Bot thực hiện giao dịch (TRADE) cả RISE và FALL

3. Last Digit

Chỉ báo dựa trên giá trị con số cuối cùng.


  • Follow: Nếu trị số cuối là 0 và ở trạng thái Up (màu xanh) -> RISE

- Follow: Nếu trị số cuối là 9 và ở trạng thái Down (màu đỏ)-> FALL

- Reverse: Nếu trị số cuối là 0 và ở trạng thái Up (màu xanh) -> FALL

- Reverse: Nếu trị số cuối là 9 và ở trạng thái Down (màu đỏ)-> RISE

- Follow: Nếu trị số cuối là 0 -> RISE

- Follow: Nếu trị số cuối là 9 -> FALL

- Reverse: Nếu trị số cuối là 0 -> FALL

- Reverse: Nếu trị số cuối là 9 -> RISE

4. Order Pattern

Xác định tín hiệu vào lệnh cho mỗi lệnh giao dịch

* Cấu trúc:

- R: Rise

- F: Fall

Ví dụ: RFRFRF (Vào lệnh 1 là Rise, lệnh 2 là Fall, … đến lệnh thứ 7 thì quay lại thứ tự từ lệnh 1)

5. Static Direction

Chỉ vào lệnh theo 1 chiều Rise, Fall hoặc có thể là Random (ngẫu nhiên).

6. Tick/Candle Trend

Chỉ báo dựa trên dạng lên xuống của một chuỗi tick/nến xác định.

* Cấu trúc:

[Dạng chuỗi tick/nến][Lệnh RISE hoặc FALL][Dạng chuỗi tick/nến][Lệnh FALL hoặc RISE]

Ví dụ:

- Nếu chuỗi tick có dạng DDDDU -> RISE

- Nếu chuỗi tick có dạng UUUUD -> FALL

- Nếu chuỗi nến có dạng DDD ->FALL

- Nếu chuỗi nến có dạng UUU ->RISE

* Cấu trúc:

[Trend-Minimum Range-Maximum Range,Trend-Minimum Range-Maximum Range…][RISE/FALL][Trend-Minimum Range-Maximum Range,Trend-Minimum Range-Maximum Range…][FALL/RISE]

Ví dụ:

- Nếu tick/nến có giá trị trong khoảng 2-50 dạng DDD -> RISE

- Nếu tick/nến có giá trị trong khoảng 2-50 dạng UUU ->FALL

* Cấu trúc:

[Barrier-Minimum Range-Maximum Range,Barrier-Minimum Range-Maximum Range…][RISE/FALL][Barrier-Minimum Range-Maximum Range,Barrier-Minimum Range-Maximum Range…][FALL/RISE]

Ví dụ:

- Nếu tick/nến có giá trị >10% ×Default Barrier dạng DDD -> RISE

- Nếu tick/nến có giá trị >10% ×Default Barrierdạng UUU ->FALL

7. Trend Index

* Cấu trúc:Trend Index (Số lượng tick/nến cần tính,Tỷ lệ xu hướng)

- Follow: Nếu số lượng tick/nến Up chiếm trên 70% trên tổng số 14 tick/nến gần nhất -> RISE

- Follow: Nếu số lượng tick/nến Up chiếm dưới30% trên tổng số 14 tick/nến gần nhất ->FALL

- Reverse: Nếu số lượng tick/nến Up chiếm trên 70% trên tổng số 14 tick/nến gần nhất ->FALL

- Reverse: Nếu số lượng tick/nến Up chiếm dưới30% trên tổng số 14 tick/nến gần nhất -> RISE


8. Wait Open Candle

Bot chỉ xét điều kiện và vào lệnh (nếu đạt điều kiện) ngay khi bắt đầu cây nến mới.

9. Wait Second

Bot chỉ xét điều kiện và vào lệnh (nếu đạt điều kiện) ở giây 58.

Bot chỉ xét điều kiện và vào lệnh (nếu đạt điều kiện) ở các giây từ 1 đến 10. Giữa các giây được ngăn cách bằng dấu phẩy (,).

10. Wait Minute

Tương tự với thiết lập cho giây.

11. Wait Hour

Tương tự với thiết lập cho giờ.

12. Wait Time

Có thể hiểu đây là sự kết hợp của cả Wait Second, Minute và Hour.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng về một số indicator cơ bản, rất mong thư viện này đủ để trader sử dụng trong việc setup config riêng. Chúng tôi xin ghi nhận những góp ý của mọi người qua hòm thư [email protected].
Cảm ơn mọi người chúc mọi người có quá trình trade thành công với MMBOT

Last edited: 2019-02-25 at 13:43
Reason: Hiệu chỉnh